ÉRTÉKMÉRŐK

 

 

RZG: a német „ÖSSZTENYÉSZÉRTÉK”

RZS – Szomatikus sejtszám

RZR – Lányok vemhesülése

RZKm – Lányok ellési tulajdonságai

RZM – Tejtermelés (Zsír kg, Fehérje kg, Fehérje %)

RZN – Hasznos élettartam

RZE - Összküllem – Tőgypontszám és Láb-lábvég pontszám

 

 

 

Az ÖSSZTENYÉSZÉRTÉK – RZG

 

A német Holstein-Fríz tenyésztési programjának és az ÖSSZTENYÉSZÉRTÉK kialakításának alapvető célja a tejtermelés szempontjából gazdaságilag jelentős tulajdonságok figyelembe vétele és súlyozása oly módon, hogy a genetikai érték maximálisan ki legyen használva. Az ÖSSZTENYÉSZÉRTÉK, azaz RZG (Relative Zuchtwert Gesamt) a Holstein és Vörös Holstein szarvasmarha fajták esetében kerül alkalmazásra. Az RZG-ben foglalt tulajdonságok relatív súlyozásán 2008 augusztusában változtattak, amikor a funkcionális és egészségi tulajdonságok nagyobb hangsúlyt kaptak.

Az ÖSSZTENYÉSZÉRTÉK (RZG) alapja a szelekciós index elmélet, amely biztosítja az optimális szelekciós változást az összes tulajdonság tekintetében. A relatív tenyészértékek (kompozitok vagy indexek) információt hordozó tulajdonságként vannak értelmezve. A fenti ábra az RZG-ben foglalt tulajdonságokat és azok súlyozását mutatja be.

 

A bikák RZG-értéke csak akkor kerül közlésre, ha meg van határozva a hivatalos indexe RZM (Tejtermelés), RZS (Szomatikus sejtszám) és RZE (Összküllem) tekintetében. Az RZG értéket egy bázishoz viszonyítják, ahol átlagosnak a 100-as érték tekinthető (a bázisban szereplő tehenek 4-6 évesek, azaz 2010-2012 között születtek). Az átlagtól történő 1 szórásnyi eltérés értéke 12. A német csúcsbikák hivatalos rangsorolása RZG-érték alapján történik. Németországban Holstein és Vörös Holstein szarvasmarha fajták esetén évente háromszor történik tenyészértékbecslés.

 

RZM: a német relatív tejtermelési tenyészérték

 

A MASTERRIND, mint nemzetközi piacokon tevékenykedő szervezet számára egyértelmű, hogy a legtöbb országban a legfontosabb szelekciós tényező a tejtermelés, hiszen ennek van a legnagyobb gazdasági jelentősége. A tejtermelési mutatókat folyamatosan ellenőrizni kell és egymáshoz hasonlítani a kulcsfontosságú Holstein-tenyésztő európai és Észak-Amerikai országokban. A német ÖSSZTENYÉSZÉRTÉK (RZG) kialakításában jelenleg a legnagyobb súlyozással (45%) van figyelembe véve a tejtermelés (RZM), hiszen ez az érték mutatja a tehén által megtermelt gazdasági hasznot, ugyanakkor figyelembe veszi az értékmérő tulajdonságok és becsült tenyészértékek (EBV) megbízhatósága közötti genetikai korrelációkat is, ezzel segítve a tenyésztőket a maximális nyereség elérésében.

 

Tejtermelési tulajdonságok tenyészértékeinek becslése

 

A tejtermelési tulajdonságok és szomatikus sejtszám tekintetében 2003 májusa óta Németországban a Random (véletlenszerű) Regressziós Modellt támogatják leginkább. Ez egy megbízható modellezés, amely az egyedi genetikai laktációs görbék becslésére is alkalmazható. Az első laktációt kezdő tehenek napi befejési adatai visszavezethetők az 1990-es évig, amely a jelenlegi német genetikai értékelés alapja.

 

Módszer

 

A Németországban alkalmazott Random Regressziós Modellnek (RRM) több előnye is van az USA-ban elterjedt egy tulajdonságon vagy több tulajdonságon alapuló állatmodellekhez (STMTAM) képest. A RRM lehetőséget ad arra, hogy a napi befejési adatok legyenek összehasonlíthatók, ezzel jobban láthatók a menedzsment hatásai vagy az egyedi laktációs görbék, míg a STMTAM a 305 napos laktációt hasonlítja össze és egy konstans eltérést alkalmaz a laktáció elejétől a végéig. Az egyedi laktációs görbék rugalmasabban segítenek a becsült tenyészértékek meghatározásában, különösen amikor csak a laktáció kezdetén mért adatok elérhetők, így elkerülhető a befejési adatokon alapuló tenyészértékek alá-vagy fölé becslése.

Ezen kívül a RRM egy összetett laktációs modell, amely az 1., 2. és 3. laktációt külön genetikai tulajdonságként veszi figyelembe. Ez azt jelenti, hogy bármely tehén esetén, akár rendelkezik befejési adatokkal vagy sem, a modell az első három laktáció tenyészértékeit fogja becsülni.

 

Becsült tenyészértékek definíciója

 

Németországban a tejtermelési mutatók közül 5 tenyészértéket vesznek figyelembe: tejhozam, zsír kg, fehérje kg, zsír %, fehérje %. A laktáció bázisú tenyészérték a becsült tenyészérték összege az 1-305 napig. Németországban a tej kg, fehérje kg és zsír kg közölt értékei az 1.-2.-3. laktációk tenyészértékének átlagát jelenti. Ez azért fontos, mert a progresszív tejtermelők a hosszú ideig termelésben tartható tehenet keresik. A zsírtartalom és fehérjetartalom tekintetében a tenyészértékeket a német bázisban a 2. laktációs tehenek termelési tulajdonságokon és fenotípuson alapuló össztenyészértékéhez hasonlítják.

 

Az RZM súlyozása

 

A német RZM a kiválasztott termelési tulajdonságok becsült tenyészértékeit kombinálja a gazdasági jelentőségnek megfelelő fajta-specifikus súlyozással. Az indexen belül az 1., 2. és 3. laktáció azonos súlyozással esik latba. Mind fekete-fehér, mind vörös-fehér Holsteinek esetén az RZM a következő tulajdonságokat veszi figyelembe, az alábbi súlyozásokkal:

 

Zsír kg 70%, Fehérje kg 25%, Fehérje % 5%

 

A termelési tulajdonságok, zsír kg és fehérje kg 1:4 arányban kerülnek az indexbe. Az RZM standardizálása a 4-6 éves tehenek (2016-ban: 2010-2012 között született tehenek) éves bázisa alapján történik, amelynek átlag értéke 100 és 12 pont eltérés jelent egy genetikai szórás értéket.

 

A Holstein bikák eloszlása RZM alapján:

 

A bikák 50 %-a van 100 felett

A bikák 17 %-a van 112 felett

A bikák 2,5 %-a van 124 felett

A bikák 0,5%-a van 136 felett

 

 

KAPCSOLAT

 

Masterrind Magyarország Kft.

1172 Budapest, Rétifarkas utca 6.

 

-----------------------------------------------------

 

+36 30 921 6022

 

HÍRLEVÉL

 

Ne maradjon le legfrissebb híreinkről és promócióinkról, kérje hírlevelünket! Regisztrációjával elfogadja adatkezelési szabályzatunkat.